Styrelsen
Ordförande: Michael Danielsson
Vice Ordförande: Ola Fransson
Sekreterare: Petter Tourda 
Kassör: Mikael Boström 
Klubbmästare: Daniel Coquard Andra poster

VDO: Jimmy Nilsson
VKM: Johan Eriksson (junior)
KLAS (klubblokalsansvarig): Jonny Celander
INR: Johan Eriksson
FAS (fordonsanskaffningsansvarig: Peter Löfroth
OTA (Old tablers-ansvarig): Erik Sandlund

Webmaster: Ted Richardsson
Övriga
Erik Sandlund
Tomadj Karimi
Robert Bergström
Nicklas Bjurström
Ted Richardsson