Round Table Sverige
RTS är medlem i Round Table International. I januari 1990 chartrades den första RT-klubben i Östeuropa, RT 1 Tallin, Estland. Därefter har klubbar i Ungern, Polen, Rumänien och Lettland chartrats. Idag finns 51 medlemsländer i Round Table International.

Genom den närhet och stora utbyte som finns såväl nationellt som internationellt är charityverksamhet en mycket viktig del inom Round Table. Klubbar driver egna projekt inom eller utanför landets gränser och på riksnivå samarbetar vi med stiftelsen ”Min Stora Dag”. Exempel på RT:s styrka är den omedelbara, massiva och världsomfattande insamling som genomfördes i samband med Tsunami-katastrofen, med organiserad hjälp på plats via medlemmar i drabbade eller angränsande länder. Ett engagemang som fortsätter än idag med konkreta hjälpinsatser i samband med återuppbyggandet.
Genom fortsatt arbete nationellt och internationellt för Round Tables syften, kan vi förhoppningsvis bidra till att skapa en bättre och fredligare värld för oss själva och för våra barn i framtiden.
Round Table Piteå:s charityprojekt
Året 2010 bestämde vi oss för att tillsammans med "Min Stora Dag", genomföra ett projekt med lokal anknytning. Målet med projektet är att hjälpa ett sjukt barn med att få en önskan uppfylld. Medlemmarna har samlat in pengar från företag med anknytning till Piteå. Det är med sann glädje vi kan konstatera att vi kommer att lyckas med vårt mål som engagerat väldigt många människor.