Round Table Sverige - RTS
R
ound Table är en ideell, opolitisk förening där människors villkor och utveckling sätts i centrum. Round Table grundades i England 1927 av Louis Marchesi, en 28-årig rotarian i Norwich Rotaryklubb. Han upplevde att yngre män ofta hade svårt att yttra sig fritt i äldres närvaro. Han kände sig ensam i sin åldersklass och att det var svårt att få kontakt med jämnåriga utanför sitt yrke. Han saknade även den naturliga kamratskapen från skola och militärtjänst. Därför beslutade Louis Marchesi att bilda en självständig rörelse för unga män efter Rotaryprincipen.

Den 14 mars 1927 stiftade han den första klubben i Norwich och från de brittiska öarna spred sig Round Table vidare till Danmark. De första klubbarna i Sverige bildades i Helsingborg, Göteborg, Stockholm och Kristianstad. Idag består Round Table Sverige av 152 klubbar och drygt 2.300 medlemmar. Internationellt består Round Table av drygt 2.700 klubbar, mer än 45.000 medlemmar i 51 stycken länder!

Namnet Round Table kommer från myten om kung Artur och hans riddare. I rådslag satt de vid ett stort ekbord. Detta var runt för att ingen skulle känna sig förmer än de andre. Alla RT-logos över världen utgår från samma runda symbol. Designen har hämtats från det bord som är upphängt på en vägg i stora salen i slottet i engelska Winchester, alldeles intill Winchester Cathedral.

Organisationens syfte

Round Table Sverige (RTS) är en ideell sammanslutning med syfte att:
  • främja kamratskap mellan unga män från olika verksamhetsområden.
  • ge medlemmarna ökad kännedom om samhällslivet och om skilda åsikter.
  • understödja fritt och engagerat meningsutbyte.
  • stimulera medlemmarna till kontakter inbördes och med andra människor inom och utom landet.
  • även i övrigt gagna vänskap, förståelse och samverkan mellan människor.
Organisationens syften främjas genom anordnande av möten med diskussioner, föredrag, via företagsbesök eller annan verksamhet, genom arbete för internationellt utbyte och genom medlemmarnas aktiva deltagande i nationella och internationella möten. Propaganda för viss åsikt i politiskt eller religiöst hänseende får icke bedrivas inom RT-verksamheten.
Våra sponsorer
 
Round Table 76 Piteå

Med stolthet firade klubben sin 50-åriga existens 2010. Många medlemmar och gäster har under åren har insupit den fantastiska gemenskap och glädje som klubben karaktäriseras av. Året 2009/2010 var mycket speciellt. Förutom att vi firade 50 år så utsågs vi till årets klubb inom distrikt 11. Det skall vi även bli år 2011! 

Klubblokalen
Året 2007 blev en dröm äntligen förverkligad. Vi fick tag på en lokal som passade klubben perfekt. Ett massivt renoveringsarbete av medlemmarna resulterade i att vi idag kan skryta med en välfylld bar och en bastu som alltid står öppen och redo för intressanta samtalsämnen.